ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ဆေးပစ္စည်းများတင်သွင်းရန် တင်ဒါများကို များမကြာမီ ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ပဏာမ စံချိန်စံညွှန်းများ စိစစ်ခြင်းကို...

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန်